EL 22
|
RA
Rörelsedetektorer och närvarodetektorer i elsystem
Generation 
EL 22

SLF.2Rörelsedetektorer och närvarodetektorer i elsystem

RA

Ange under aktuell kod och rubrik önskad typ av detektering,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan