EL 22
|
AMA RA
Ljusgivare
Generation 
EL 22

SLF.12Ljusgivare

AMA

Ljusgivare ska placeras så att den inte påverkas av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • ljusinställningsområde
  • till vilken utrustning ljusgivare...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan