EL 22

SLE.21Centrala styrenheter för elvärme

AMA

Styrenheter ska vara utförda för det antal zoner eller... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om styrenhet ska vara utförd med puls- eller radioteknik
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

  • styrutrustning:

    regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan