EL 22
|
AMA RA
Centrala styrenheter för elvärme
Generation 
EL 22

SLE.21Centrala styrenheter för elvärme

AMA

Styrenheter ska vara utförda för det antal zoner eller... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om styrenhet ska vara utförd med puls- eller radioteknik
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

  • styrutrustning:

    regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan