EL 22

SLE.1Styrdon för belysning

AMA

Styrdon för ljusarmaturer i installationsbussystem

Styrdon... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av ljusstyrdon
  • funktion, till exempel...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan