EL 22

SLDMANÖVERKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE M M

AMA

Manuellt påverkade manöverorgan, till exempel rattar,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om kodning ska ske med ytterligare hjälpmedel utöver vad... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

Till toppen av sidan