EL 22

SLD.7Nödstoppsdon och nödbrytningsdon

RA

Beakta skillnaden mellan nödstopp och nödbrytning i SS... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elkopplare:

    apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

Till toppen av sidan