EL 22

SKY.132Patronmanöverdon för knivsäkringspatroner

AMA

Patronmanöverdon avsedda för insättning och urdragning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kopplingsutrustning:

    kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ (SS 4364000)

Till toppen av sidan