EL 22

SKY.121Manöverstänger för spänning över 1 kV

AMA

Manöverstång av isolermaterial för elkraftanläggningar... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • nominell spänning:

    (för en installation:) den spänning för vilken en installation eller del av en installation är bestämd (SS 4364000) Den verkliga spänningen kan avvika från den nominella spänningen inom tillåtna toleranser.

Till toppen av sidan