EL 22
|
RA
Manöverstänger
Generation 
EL 22

SKY.12Manöverstänger

RA

Ange användningsområde för manöverstång, till exempel... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • frånskiljare:

    mekanisk elkopplare som för säkerhetsändamål i öppet läge i varje pol ger ett frånskiljningsavstånd som är betryggande för arbete på den frånskilda elinstallationen (SS 4364000)

Till toppen av sidan