EL 22

SKFELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M

AMA

Kopplingsapparater för högst 1 000 V ska uppfylla de... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beträffande placering av elkopplare i förhållande... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • manöverdon:

  del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

 • märkdata:

  alla numeriska värden på elektriska och mekaniska storheter jämte deras varaktighet och tidsföljd som tillverkaren bestämt att gälla för en teknisk anordning och som är angivna på dess märkskylt och som anordningen ska uppfylla under specificerade villkor (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

 • överströmsskydd:

  anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan