EL 22
|
AMA RA
Säkerhetsbrytare för högst 1 kV
Generation 
EL 22

SKF.72Säkerhetsbrytare för högst 1 kV

RA

Beakta SEK Handbok 453 kapitel 4.

Ange

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • säkerhetsbrytare:

    handmanövrerad lastfrånskiljare med bland annat låsanordning och lägesindikering

Till toppen av sidan