EL 22
|
AMA RA
Mjukstartare
Generation 
EL 22

SKF.56Mjukstartare

AMA

Mjukstartare ska vara utförd enligt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av drift, till exempel för pump, fläkt,...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan