EL 22

SKF.53Stjärntriangelkopplare

AMA

Stjärntriangelkopplare med kontaktorer ska vara försedd med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om stjärntriangelkopplare ska ha avbrottsfri omkoppling... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan