EL 22
|
AMA RA
Startkopplare, pådrag m m för högst 1 kV
Generation 
EL 22

SKF.5Startkopplare, pådrag m m för högst 1 kV

AMA

Elektromekaniska startkopplare ska uppfylla kraven enligt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • anslutningssätt
  • om termiskt skydd ska vara...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan