EL 22

SKF.32Lastbrytare och lastfrånskiljare för högst 1 kV

AMA

Lastbrytare och lastfrånskiljare för lågspänning med eller... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • lastbrytares placering i förhållande till knivsäkring
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • lågspänning:

    nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller upp till och med 1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1)

Till toppen av sidan