EL 22

SKF.22Frånskiljare för högst 1 kV

AMA

Frånskiljare för högst 1 kV ska uppfylla kraven enligt SS‑EN... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • frånskiljare:

    mekanisk elkopplare som för säkerhetsändamål i öppet läge i varje pol ger ett frånskiljningsavstånd som är betryggande för arbete på den frånskilda elinstallationen (SS 4364000)

Till toppen av sidan