EL 22
|
AMA
Frånskiljare för spänning över 1 kV
Generation 
EL 22

SKF.21Frånskiljare för spänning över 1 kV

AMA

Frånskiljare för spänning över 1 kV ska uppfylla kraven... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • frånskiljare:

    mekanisk elkopplare som för säkerhetsändamål i öppet läge i varje pol ger ett frånskiljningsavstånd som är betryggande för arbete på den frånskilda elinstallationen (SS 4364000)

Till toppen av sidan