EL 22
|
AMA RA
Effektbrytare för högst 1 kV
Generation 
EL 22

SKF.12Effektbrytare för högst 1 kV

AMA

Effektbrytare för högst 1 kV ska uppfylla kraven enligt SS-EN... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange uppgifter som ska redovisas, till exempel

  • högsta och...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • frånskiljare:

    mekanisk elkopplare som för säkerhetsändamål i öppet läge i varje pol ger ett frånskiljningsavstånd som är betryggande för arbete på den frånskilda elinstallationen (SS 4364000)

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan