EL 22
|
AMA RA MER
Installationsskensystem
Generation 
EL 22

SKC.3Installationsskensystem

RA

Ange

  • systemspänning för installationsskensystemet
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • installationsskensystem:

    system som består av flera delar med hölje som omsluter kontaktbanor (ledare), som mekaniskt hålls på plats med hjälp av stöd av isolermaterial och varifrån ström kan tas ut från hela dess längd

Till toppen av sidan