EL 22

SKC.21Kontaktskenor

AMA

Kontaktskena ska vara utförd för minst 16 A och minst 250 V... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om kontaktskena ska vara utförd för 1- eller 3-fas
  • längd...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutningsdon:

    sammanfattande benämning på olika slags uttag, intag, skarvdon och dylikt

Till toppen av sidan