EL 22

SKC.1Kanalskenfördelningar

RA

Ange

  • märkspänning
  • typ av fördelningssystem, till...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • håltagning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

  • kanalskenfördelning:

    anslutnings- och kopplingsutrustning, huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi med samlingsskenor i kapslade kanaler eller tuber (SS 4364000)

Till toppen av sidan