EL 22
|
AMA RA
Apparatskåp, apparattavlor m m
Generation 
EL 22

SKB.5Apparatskåp, apparattavlor m m

AMA

Apparatskåp, apparattavla, pulpet och dylikt ska uppfylla... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • vilka apparater som ska monteras infällda i dörr eller...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • överströmsskydd:

  anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan