EL 22

SKB.22Lågspänningsställverk inomhus

AMA

Ställverk ska uppfylla kraven enligt SS-EN IEC... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fält:

    (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

  • luftledning:

    ledare eller kabel som är förlagd ovan mark på stolpar eller andra stöd (SS 4364000) Sammanfattande benämning för friledning, hängkabelledning och hängspiralkabelledning.

  • ställverk:

    (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan