EL 22
|
AMA RA
Luftisolerade högspänningsställverk inomhus
Generation 
EL 22

SKB.211Luftisolerade högspänningsställverk inomhus

AMA

Metallkapslade högspänningsställverk ska beträffande... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Tryckavlastningskanaler

Ange längd och utförande... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elkopplare:

    apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • ställverk:

    (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan