EL 22

SKB.21Högspänningsställverk inomhus

AMA

Kabelmontering

I avskärmad del av skåp ska kabel kunna... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • ljusbågsvakt:

  optisk sensor som används för att detektera elektriska överslag och styr frånkoppling av övervakad anläggning

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • ställverk:

  (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan