EL 22
|
AMA RA
Strömriktare för motordrift
Generation 
EL 22

SJF.51Strömriktare för motordrift

AMA

RA

Ange

  • märkspänning och frekvens för...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fältmatare:

    (i motordriftsystem:) likriktare avsedd för matning av en motors fältlindning

  • glättning:

    reduktion av pulsationer i en likström (spänning)

  • strömriktare:

    anordning som med utnyttjande av ledningsbanor med ventilverkan eller av mekaniska kopplingsdon omvandlar växelström till likström (likriktare) likström till växelström (växelriktare) växelström av viss frekvens till växelström av annan frekvens (omriktare)

Till toppen av sidan