EL 22
|
RA
Frekvensomriktare för strömförsörjning
Generation 
EL 22

SJF.42Frekvensomriktare för strömförsörjning

Begreppsbestämningar

  • frekvensomriktare:

    anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

Till toppen av sidan