EL 22
|
AMA RA
Likriktare för samdrift med batterier
Generation 
EL 22

SJF.1Likriktare för samdrift med batterier

AMA

Likriktare ska vid normaldrift klara den normala... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan