EL 22
|
AMA RA
Strömförsörjningsaggregat med avbrottsfri kraft (UPS)
Generation 
EL 22

SJD.2Strömförsörjningsaggregat med avbrottsfri kraft (UPS)

AMA

UPS ska uppfylla kraven enligt

  • SS-EN IEC 62040-1 (allmänna- ...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

UPS bör dimensioneras efter typ av last. En UPS bör normalt ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • UPS:

    även Uninterruptible power supply system eller aggregat som ger en stabil, kontinuerlig (avbrottsfri) växelspänning även vid avbrott i den normalt matande spänningen

Till toppen av sidan