EL 22
|
AMA RA
Strömtransformatorer
Generation 
EL 22

SJC.41Strömtransformatorer

AMA

Strömtransformator ska vara torrisolerad och uppfylla... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att strömtransformator för reläskydd ska ha... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan