EL 22
|
AMA RA
Laddningsbara batterier
Generation 
EL 22

SJB.1Laddningsbara batterier

AMA

Block eller celler ska vara av samma typ och ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange typ av batteri med hänsyn till

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan