EL 22
|
RA
UTRUSTNING FÖR SOLCELLSANLÄGGNINGAR
Generation 
EL 22

SHDUTRUSTNING FÖR SOLCELLSANLÄGGNINGAR

RA

Beakta SS 4364000 avsnitt 712 och SEK Handbok 457.

Ange... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elmateriel:

    materiel som är använd för sådana ändamål som generering, omvandling, överföring, fördelning eller nyttiggörande av elektrisk energi, till exempel maskiner, transformatorer, mätinstrument, skyddsapparater, ledningssystem, apparater och bruksföremål (SS 4364000)

  • åskskydd:

    (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska

Till toppen av sidan