EL 22
|
AMA RA
Kolvmotordrivna generatoraggregat
Generation 
EL 22

SHB.1Kolvmotordrivna generatoraggregat

AMA

Uppgifter att redovisa

Följande uppgifter ska redovisas... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta följande standarder

  • SS-EN 60034-1 Roterande...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

  • vakt:

    givare, speciellt avsedd för övervakning

Till toppen av sidan