EL 22
|
AMA RA
Analogutgångar
Generation 
EL 22

SGC.122Analogutgångar

AMA

Analoga utgångsmoduler ska för varje kanal medge anslutning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Dimmeraktor

Ange om

  • dimmerutgång för reglering av till...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrdon:

    don som direkt påverkar styrstorheten och innehåller enheter för energiomvandling eller energiomformning (SS 4010601) När styrdon av mekanisk typ avses får även termen ställdon användas.

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan