EL 22
|
RA
Webbgränssnitt
Generation 
EL 22

SFE.22Webbgränssnitt

RA

Ange krav på gränssnitt för webbserver i DUC/PLC, till... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan