EL 22

SFE.21Operatörsgränssnitt

RA

Ange krav på gränssnitt för operatörsklienten till... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan