EL 22
|
AMA RA
Tillämpningsprogramvaror
Generation 
EL 22

SFE.2Tillämpningsprogramvaror

AMA

Tillämpningsprogram ska vara modulärt uppbyggt i högnivåspråk... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Överordnat styr- och övervakningssystem/SCADA

Ange krav... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillämpningsprogram:

    datorprogram som fullgör en funktion för användaren och som vanligen samarbetar med och är beroende av systemprogramvaran

Till toppen av sidan