EL 22

SEKRELÄSKYDD

AMA

Relä i reläskydd ska uppfylla kraven enligt standardserien... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange typ av reläskydd

 • elektromekaniska
 • elektroniska och...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • enlinjeschema:

  schema där en enda symbol representerar två eller flera objekt som har likartad elektrisk funktion, till exempel tre fasledare eller tre strömtransformatorer i en trefasanläggning

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

Till toppen av sidan