EL 22
|
AMA RA
Mätinstrument för elektriska storheter
Generation 
EL 22

SEF.1Mätinstrument för elektriska storheter

AMA

Mätinstrument

 • ska vara utfört så att det inte skadas av...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • placering
 • funktion
 • om något särskilt...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt

Till toppen av sidan