EL 22
|
AMA RA
Överspänningsskydd - lågspänningssystem
Generation 
EL 22

SEE.5Överspänningsskydd - lågspänningssystem

Begreppsbestämningar

  • överspänningsskydd:

    anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan