EL 22

SEE.2Överspänningsavledare av varistortyp

AMA

RA

Ange om signalkontakt för larm... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • huvudsäkring:

    säkring eller annat överströmsskydd för huvudledning (SS 4370102)

  • överspänningsskydd:

    anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

Till toppen av sidan