EL 22
|
AMA RA
Dvärgbrytare
Generation 
EL 22

SEC.3Dvärgbrytare

AMA

Dvärgbrytare för skydd mot överström, både överlast- ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta SEK Handbok 453.

Beakta att selektivitet ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan