EL 22

SEC.1Smältsäkringar för lägst 1 kV

AMA

Säkringar för lägst 1 kV ska uppfylla kraven enligt SS-EN... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • användningsområde, till exempel inomhus i ställverk
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ställverk:

    (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan