EL 22
|
AMA RA
Ljusbågsdetektor med inbyggt överströmsskydd
Generation 
EL 22

SEA.13Ljusbågsdetektor med inbyggt överströmsskydd

RA

Redaktionens noteringar

Begreppsbestämningar

  • ljusbågsdetektor:

    apparat för detektering av isolationsfel, glappkontakt eller liknande i elkrets Arc Fault Detection Device, AFDD

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan