EL 22
|
AMA RA
Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd
Generation 
EL 22

SEA.11Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd

AMA

Beakta råd och anvisningar under SEC.3 samt Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordfelsbrytare:

    en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan