EL 22
|
AMA
Provningsklämmor i jordtagsledare
Generation 
EL 22

SDC.4341Provningsklämmor i jordtagsledare

AMA

Begreppsbestämningar

  • jordelektrod:

    ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

  • jordtagsledare:

    en ledare som ger en ledande förbindelse mellan en given punkt inom ett system, en installation eller i elmateriel och en jordelektrod eller ett nät av jordelektroder (SS 4364000)

Till toppen av sidan