EL 22
|
RA
Stickproppar, skarvuttag o d i elkraftsystem
Generation 
EL 22

SDC.415Stickproppar, skarvuttag o d i elkraftsystem

Begreppsbestämningar

  • anslutningsdon:

    sammanfattande benämning på olika slags uttag, intag, skarvdon och dylikt

Till toppen av sidan