EL 22

SDC.4131Huvudjordningsskenor

AMA

Huvudjordningsskenan ska var utformad så att varje... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Enligt SS 4364000 ska i varje installation där... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • huvudcentral:

    se central

  • åskskyddssystem:

    det fullständiga system som används för att skydda ett objekt mot effekterna av ett blixtnedslag

  • överspänningsskydd:

    anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

Till toppen av sidan