EL 22

SDB.222Skarvar på installationskabel

RA

Under denna kod och rubrik anges kablar med märkspänning lägre... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • installationskabel:

    kabel med märkspänningen lägre än 1 kV, avsedd för överföring och av elektrisk energi (SS 4010382); jämför kraftkabel

Till toppen av sidan