EL 22
|
AMA RA
Kablar för styrning, mätning och indikering på kabelstege, kabelränna e d
Generation 
EL 22

SCM.4Kablar för styrning, mätning och indikering på kabelstege, kabelränna e d

AMA

Synligt monterade kablar ska riktas.

Där kabel lämnar stege... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan